GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti ABITIAMO s.r.o., se sídlem Malostranské náměstí 260/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 06551165,  zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u  Městského soudu soudu v Praze, oddíl C, vložka 284136 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • apod.

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu  a je nutné  zpracovat za účelem   zpracování objednávky/vytvoření kupní smlouvy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé

a. IT  dodavatelé

b. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost  údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Odkaz na úplné znění Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017


https://zakony.kurzy.cz/101-2000-zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/cast-1/

https://zakony.kurzy.cz/101-2000-zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/cast-2/

https://zakony.kurzy.cz/101-2000-zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/cast-3/

https://zakony.kurzy.cz/101-2000-zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/cast-4/